Kvalitet & Miljö

Miljö

Vårt miljöarbete skall utgå från att uppfylla myndigheters krav, lagstiftning, förordningar och regler. Vårt miljömål är att ständigt förbättras och aktivt bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor hos våra anställda, våra leverantörer, våra kunder och andra samarbetspartner.

Kvalitét

Vår kvalitétspolicy är att tillföra resurser för ständiga förbättringar av utbildning och kompetensutveckling samt att ett brett kvalitétsansvar finns hos alla medarbetare.

Kundupplevd kvalitét

I undersökningen Kundupplevd kvalitét ligger vi högst av alla i Sveriges huvudstad
Nöjd-kund-index (NKI) är 85,9% i genomsnitt i hela Sveriges ca 80 st Peugeot verkstäder
Denna undersökning är framtagen av Peugeot Sverige from. 1 Juli 2014

  • 2014 besvarades enkäten av 182 kunder med ett Nöjd-Kund-Index NKI på 90,1 %
  • 2015 besvarades enkäten av 148 kunder med ett Nöjd-Kund-Index NKI på 90,0 %
  • 2016 besvarades enkäten av 305 kunder med ett Nöjd-Kund-Index NKI på 91,0%
  • 2017 besvarades enkäten av 337 kunder med ett Nöjd-Kund-Index NKI på 91,3%
  • 2018 besvarades enkäten av 001 kund pga programfel i enkäten      NKI på 100%
  • 2019 besvarades enkäten av 091 kunder med ett Nöjd-Kund-Index NKI på 91,0%
  • 2020 besvarades                             kunder med ett Nöjd-Kund-Index NKI på 90,9
  • Detta är vi stolta och glada över och framförallt att kunder som är nöjda med oss VI ÄR BÄST I STHLM