AC-Kontroll/Service – 795:-

Köldmedieförluster och materialförslitningar i din AC-anläggning kan orsaka dyra följdskador. Om du lämnar in din bil en gång per år för översyn hos oss, kan eventuella fel upptäckas och avhjälpas i tid. Undvik onödiga kostnader!